Plundrarna
Plundrarna har haft även stor framgång utomlands och i nuläget sålts till sju länder utöver Sverige, framför allt har intresset varit stort i Östeuropa. Boken är i nuläget såld till Ryssland, Polen, Ungern, Tjeckien, Estland, Litauen och Nederländerna. Läs mer här.